aviso legal

Aviso legal e condicións de uso

Documento revisado en 25 / 03 / 2018

Se chegaches ata aquí, é porque che importa o cuarto trasero deste sitio web e os termos nos que escollo relacionarme contigo e iso é unha boa noticia para min, como responsable deste sitio web. O motivo deste texto é explicar detalladamente as funcionalidades deste sitio web e proporcionarlle toda a información relacionada co responsable e a finalidade do contido incluído nel. Os seus datos e a súa privacidade son de suma importancia neste sitio web e por iso recoméndolle que lea tamén o Política de privacidade. Identificador de persoa responsable O primeiro que debes facer é saber quen é o responsable deste sitio web.

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, infórmalle: • Nome da empresa: Online Servicios Telemáticos SL • CIF / NIF B19677095 • Domicilio social na rúa Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada) • A actividade social é: Web especializada en varias disciplinas de mercadotecnia en liña.

O propósito deste sitio web

• Proporcionar contido relacionado coa actividade de mercadotecnia en liña. • Xestionar a lista de subscritores do blog e moderar comentarios. • Xestionar os contidos e comentarios dos servizos ofrecidos. • Xestionar a rede de afiliados asociados. • Comercializar servizos propios e de terceiros.

Uso da web

Ao usar o sitio web androidpop.com, o Usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que poida danar a imaxe, os intereses e os dereitos de androidpop.com ou de terceiros ou que poida danar, desactivar ou sobrecargar o sitio web androidpop.com. , de calquera xeito, o uso normal da web. androidpop.com toma medidas de seguridade razoablemente adecuadas para detectar a existencia de virus. Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son totalmente fiables e que, polo tanto, androidpop.com non pode garantir a ausencia de virus ou outros elementos que poidan causar alteracións nos sistemas informáticos. (Software e hardware ) do Usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nel. En calquera caso, está prohibido para os USUARIOS (o PORTAL eliminar o contido e comentarios que considere oportunos) levar a cabo comportamentos que impliquen: • Almacenamento, publicación e / ou transmisión de datos, textos, imaxes, ficheiros, ligazóns, software ou outros contido censurable segundo as disposicións legais aplicables ou segundo a estimación de androidpop.com por ser ilegal, violento, ameazante, abusivo, difamatorio, vulgar, obsceno, racista, xenófobo ou censurable ou ilegal ou que poida causar danos a calquera amables, especialmente pornográficos.

Obrigas do usuario

Como usuario, infórmaselle que o acceso a este sitio web non implica, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con Online Servicios Telemáticos SL deste xeito, o usuario comprométese a utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen contravenir a actualidade. lexislación, boa fe e orde pública. Prohíbese o uso do sitio web con fins ilegais ou nocivos ou que, de calquera xeito, poida causar danos ou impedir o normal funcionamento do sitio web. En canto aos contidos deste sitio web, está prohibido: • A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a non ser que teña a autorización dos seus lexítimos propietarios; • Calquera violación dos dereitos do provedor ou dos lexítimos propietarios; • O seu uso con fins comerciais ou publicitarios.

Política de protección de datos e confidencialidade

Online Servicios Telemáticos SL garante a confidencialidade dos datos persoais facilitados polos USUARIOS e o seu tratamento segundo a lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, adoptados os niveis de seguridade de protección de datos persoais esixidos legalmente. Online Servicios Telemáticos SL comprométese a utilizar os datos incluídos no ficheiro "Usuarios WEB E SUBSCRITORES", a respectar a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade do mesmo, así como a cumprir a súa obriga de gardar e adaptar todas as medidas. para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, segundo o disposto no Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. Este sitio web utiliza diferentes sistemas para captar información persoal especificada no Política de privacidade e onde se informan detalladamente dos usos e propósitos. Este sitio web sempre require o consentimento previo dos usuarios para tratar os seus datos persoais cos fins indicados. O usuario ten dereito a revogar o seu consentimento previo en calquera momento.

Exercicio de dereitos ARCO

O usuario poderá exercer, respecto dos datos recollidos, os dereitos recoñecidos na Lei orgánica 15/1999, de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición. Para exercer estes dereitos, o usuario deberá facer unha solicitude por escrito e asinada que poida enviar, xunto cunha fotocopia do seu DNI ou documento de identificación equivalente, ao enderezo postal de Online Servicios Telemáticos SL (é dicir, C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)) ou por correo electrónico, adxunto unha fotocopia do DNI a: info (en) contact.online. Antes de 10 días responderase á solicitude para confirmar a execución do dereito que solicitou exercer.

Reclamacións

Online Servicios Telemáticos SL informa de que hai follas de reclamacións dispoñibles para usuarios e clientes. O usuario pode facer reclamacións solicitando o seu formulario de reclamación ou enviando un correo electrónico a info (at) contact.online indicando o seu nome e apelidos, o servizo ou produto adquirido e indicando os motivos da súa reclamación. Tamén pode dirixir a súa reclamación por correo postal a: Online Servicios Telemáticos SL, C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada) empregando, se o desexa, o seguinte formulario de reclamación: Atención: Servizos telemáticos en liña SL C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada) Correo electrónico: info (en) contact.online • Nome do usuario: • Enderezo do usuario: • Sinatura do usuario (só se se presenta en papel): • Data: • Motivo da reclamación:

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

A través destas Condicións Xerais non se transfiren dereitos de propiedade intelectual ou industrial ao sitio web de androidpop.com, cuxa propiedade intelectual pertence a Online Servicios Telemáticos SL, quedando expresamente prohibido ao Usuario a reprodución, transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición do público , extracción, reutilización, reenvío ou uso de calquera natureza, por calquera medio ou procedemento, dalgún deles, excepto nos casos en que estea legalmente permitido ou autorizado polo titular dos dereitos correspondentes. O usuario sabe e acepta que todo o sitio web, que contén pero non exhaustivo o texto, o software, o contido (incluída a estrutura, selección, disposición e presentación do mesmo), fotografías, material audiovisual e receitas, está protexido por marcas comerciais, dereitos de autor e outros lexítimos. dereitos rexistrados, de acordo cos tratados internacionais nos que España é parte e outros dereitos de propiedade e leis de España. No caso de que un usuario ou un terceiro considere que houbo unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual debido á introdución de determinados contidos na web, deberán notificar a devandita circunstancia a Online Servicios Telemáticos SL indicando: • Datos persoais de o interesado propietario dos dereitos presuntamente infrinxidos ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación sexa presentada por un terceiro que non sexa o interesado. Indique os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual indicados e unha declaración expresa na que o interesado é responsable da veracidade da información facilitada na notificación.

Ligazóns externas

Online Servicios Telemáticos SL declina calquera responsabilidade respecto da información que se atopa fóra desta Web, xa que a función das ligazóns que aparecen é só informar ao Usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre un tema específico. Online Servicios Telemáticos SL está exento de calquera responsabilidade polo bo funcionamento de tales ligazóns, o resultado obtido a través das devanditas ligazóns, a veracidade e legalidade do contido ou información á que se poida acceder, así como dos danos que poidan sufrir. o Usuario en virtude da información atopada na Web ligada.

Exclusión de garantías e responsabilidade

Online Servicios Telemáticos SL non concede ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos de calquera índole que poidan ser causados ​​por: • A falta de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento efectivo do sitio web ou dos seus servizos e contidos; • A existencia de virus, programas maliciosos ou nocivos nos contidos; • Uso ilegal, neglixente, fraudulento ou contrario ao presente Aviso Legal; • A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web. O prestador non se fai responsable en ningún caso dos danos que poidan derivarse do uso ilegal ou indebido deste sitio web.

Lei aplicable e xurisdicción

En xeral, as relacións entre androidpop.com e os usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web, están suxeitas á lexislación e xurisdición españolas e aos xulgados de Granada.

contacto

No caso de que algún usuario teña algunha dúbida sobre este aviso legal ou algún comentario sobre a web androidpop.com, pode dirixirse a info (en) contact.online androidpop.com resérvase o dereito de modificar, en calquera momento e sen necesidade para aviso previo, a presentación e configuración da web androidpop.com como este aviso legal.