ចុច គេច ដើម្បីបិទ

បញ្ជី

អត្ថបទ 17

នៅលើទំព័រនេះអ្នកនឹងឃើញបញ្ជីកម្មវិធីឬហ្គេមផ្សេងៗគ្នាកម្មវិធីទាំងនេះត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់មុខងារនិងចំណាត់ថ្នាក់របស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ចងចាំថាបញ្ជីទាំងអស់អាចត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចាប់តាំងពីពាក្យសុំថ្មីៗតែងតែត្រូវបានចេញផ្សាយ។

309
1

ថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្រៀនអ្នកពីកម្មវិធីដើម្បីរៀនភាសាអង់គ្លេសដោយឥតគិតថ្លៃកម្មវិធីដើម្បីសិក្សាភាសាអង់គ្លេស ...


អាយខេ -១
អ្នកលេងល្បែង
ដំណើរការងាយស្រួល
ស្គាល់យូអេសអេ
ប្រយោគ
PostPosmo
* អ្នកតាម *